Թրենինգների և մասնագետների վերապատրաստումների սրահ

Նախատեսված է խմբային հանդիպումների, հոգեթերապիայի,մասնագիտական քննարկումների, վերապատրաստումների և դասընթացների համար