«Հերոսների հացատուն»

Այն նախատեսված է ոչ միայն սոցիալ-կրթական ծրագրերի իրականացման համար, այլև հանդիսանում է հոգեբանական միջամտության սրահ, որտեղ աշխատանքային թերապիայի, հացի և այլ ուտեստների պատրաստման միջոցով շահառուները կկարողանան դուրս հանել և զարգացնել անձնային ռեսուրսները, հաղթահարելով մի շարք խնդիրներ։ Հացատանը կրթական ծրագրերի միջոցով, շահառուները հնարավորություն կունենան ոլորտում առաջատար մասնագետների կողմից մասնակցել վերապատրաստման դասընթացներին։